15 czerwca 2022

Przed nami, w Rodzinie Pallotyńskiej ważny czas – Zebranie Generalnej Rady Koordynacyjnej, w czasie której zostanie wyłoniony Przewodniczący, jego zastępca oraz sekretarz. Otoczymy obradujących modlitwą.