12 grudnia 2019

Ks. Adrian Józef Galbas SAC, prowincjał Księży Pallotynów w Poznaniu został mianowany przez Ojca Świętego Franciszka biskupem pomocniczym diecezji ełckiej.  Gratulujemy ks. biskupowi -nominatowi i otaczamy naszą modlitwą.