11 grudnia 2019

                                                                                                           Warszawa, dnia 11 grudnia 2019

 

Drodzy Członkowie Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego w Polsce,

 

Rozpoczęliśmy Adwent 2019 roku, czas szczególnego czuwania i wpatrywania się w Niebo, rozglądania wokół i zadawania pytań:  „Kiedy przyjdzie ?” a może „Czy już przyszedł ?”.

W tegorocznym  czasie oczekiwania  i szukania  odpowiedzi na tak zadane pytania,  towarzyszą  nam dobrze znane dwie przypowieści Jezusa , pierwsza  „o pannach roztropnych i nierozsądnych”, druga „o minach”.

Obie te  przypowieści mówią o Królestwie Niebieskim, czyli o miejscu z którego Pan przyjdzie, to kierunek  naszego wypatrywania, miejscem zaś, z którego spoglądamy w Niebo jest nasza siostrzano-kapłańsko-świecka rzeczywistość Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego.

W przypowieści o „pannach roztropnych i nieroztropnych” , pada stwierdzenie ”że Pan młody się opóźnia „ , często i  my padamy ofiarą znużenia zbyt długiego oczekiwania na efekty i  rezultaty naszego apostolstwa. Ważne jednak  aby  w tym oczekiwaniu nie ustawać i dbać o „oliwę”. Czym jest ta oliwa? Żywa relacja z Bogiem, karmiona  wytrwałą  modlitwą i dobra pallotyńska formacja  na pewno sprawi, że lampa nie zgaśnie.

W roku 2019, jako KRK postanowiliśmy, ze będziemy szukać i wdrażać w ramach programu formacyjnego ZAK , te  sposoby przebywania razem i wzrostu, które nas łączą, które są wspólne, niezależnie od stanu i kondycji życia. Taką formą będzie min. nasza coroczna pielgrzymka na Jasną Górę  oraz wspólna formuła modlitwy za członków ZAK, którą przygotowuje  ks. Krzysztof Wernicki SAC, nasz Promotor Formacji.

Taką „wspólną sprawą” stały się też coroczne Sympozja Instytutu Pallottiego w Konstancinie, które gromadzą ludzi różnych stanów i służą pogłębieniu zarówno wiedzy o naszym Założycielu św. Wincentym Pallottim jaki są miejscem odnowy duchowej  dla członków Zjednoczenia i nie tylko. To doskonała forma promocji Zjednoczenia w Kościele. Tym samym są spotkanie prowadzone w ramach „Szkoły Liderów”, które gromadzą osoby w poczuciu odpowiedzialności za Kościół .

Bo tym jest Zjednoczenie i osoby w Zjednoczeniu , które  służą  zgodnie z myślą Założyciela, Kościołowi i to Kościołowi Katolickiemu celem ożywiania tych miejsc w Kościele, które niedomagają .

W przypowieści o „minach”, dowiadujemy się,  że Królestwo Boże przynależne jest  dla tych którzy mają zdolność do inwestycji  do ponoszenia pewnego rodzaju ryzyka, które z Bogiem zawsze się opłaca.

Czy i my nie ponieśliśmy takiego ryzyka, decydując się  po blisko 170 latach od myśli  naszego Założyciela, na ponowne ożywienie tej części  Jego charyzmatu?

Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego w tak cudowny sposób przechowane   w depozycie aż do roku 2003, przez członków Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego oraz w Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego. Żyje na nowo !!! nowym rytmem,  w myśl zapisów statutowych, z nową energią i rozeznaniem w  Kościele. W roku 2020 dołożymy w ramach KRK wszelkich starań, aby  nasz wniosek o uznanie osobowości prawnej  jako kościelnej osoby prawnej został rozpatrzony i przyjęty przez Komisję Episkopatu Polski.

W  roku 2019 powstały  wspólnoty Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego w Czechach i w Danii, gdzie przyjmowaliśmy z wdzięcznością i wielką radością nowych członków do rodziny ZAK.

Niech czas Świąt Bożego Narodzenia będzie sposobnością do zatrzymania się i kontemplacji Tego – przez którego wszystko i dla którego wszystko. Niech Nowonarodzona Dziecina udziela błogosławieństwa w życiu osobistym, wspólnotowym i apostolskim.

Przy wigilijny stole nie zapomnijmy też o tych co już odeszli do „Domu Pana”, dziękując Bogu za ich posługę w Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego.