Rok: 2012

Konferencje

  • OD WIZJI DO MISJI W KOMUNII Z MARYJĄ

    Czytaj więcej
  • ROLA KAPŁANA W ZJEDNOCZENIU APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO

    Czytaj więcej
  • Misja – Zaangażowanie apostolskie w służbie Kościołowi lokalnemu

    Czytaj więcej